Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, w związku z trwająca procedurą połączenia Spółki ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku zgodnie z Planem Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. oraz w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 sierpnia 2020r. uchwały w sprawie połączenia Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r. informuje, że podjął decyzję o skierowaniu wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w późniejszym terminie niż wskazany w raporcie bieżącym nr 15/2020.

Zarząd Emitenta mając na uwadze przewidywany okres trwania etapu sądowego procedury połączenia w związku z trwającą reorganizacją wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. dnia 27 kwietnia 2020 r. Poz. 758) postanowił, w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, w celu zminimalizowania okresu zawieszenia obrotu, akcjami odłożyć na późniejszy termin złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki.

Zarząd informuje, że niezwłocznie do właściwego Sądu rejestrowego skierowany zostanie wniosek o rejestrację połączenia natomiast wniosek o zawieszenie obrotu zostanie złożony przez Spółkę z odpowiednim wyprzedzeniem przed rejestracją połączenia w KRS.

O terminie złożenia wniosku oraz terminie zawieszenia obrotu akcjami Spółki Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.